zxpr.net
当前位置:首页 >> 已知 19x 31 13x 17 >>

已知 19x 31 13x 17

(19x-13)(13x-17)-(17-13x)(11x-23) =(19x-13)(13x-17)+(13x-17)(11x-23) =(13x-17){19x-13+11x-23} =(13x-17)(30x-0) =30x(13x-17)

题目有误,没有d (19x-31)(13x-17)-(13x-17)(11x-24) =(19x-31-11x+24)(13x-17) =(8x-7)(13x-17) =104x^2-136x-91x+119 =104x^2-227x+119 (ax+b)(8x+c) =8ax^2+acx+8bx+bc =8ax^2+(ac+8b)x+bc (19x-31)(13x-17)-(13x-17)(11x-24...

A 试题分析:首先要对原式正确因式分解,然后进行对号入座,即可得出字母的值.解:原式=(13x﹣17)(19x﹣31﹣11x+23)=(13x﹣17)(8x﹣8),∵可以分解成(ax+b)(8x+c),∴a=13,b=﹣17,c=﹣8,∴a+b+c=﹣12.故选A.点评:各项有公因式...

(19x-31)(13x-17)-(13x-17)(11x-23) =(13x-17)(19x-31-11x+23) =(13x-17)(8x-8) =(ax+b)(8x+c) 所以:a=13,b=-17,c=-8 故:a+b+c=-12 希望我的回答对你有帮助,采纳吧O(∩_∩)O!

(19x-31)(13x-17)-(13x-17)(11x-23) =(13x-17)(19x-31-11x+23) =8(13x-17)(x-1) a=13,b=-17,c=-1 a+b+c=-5

11X13+13X17+17X19+19X23+23X29 =13X(11+17)+19X(17+23)+23X29 =13X28+19X40+23X28+23 =28X(13+23)+760+23 =30X36-2X36+783 =1080-72+783 =1080+711 =1791

Oracle Thin JDBC Driver 驱动程序包名:ojdbc14.jar、ojdbc6.jar 驱动程序类名: oracle.jdbc.driver.OracleDriver JDBC URL: 1. ServiceName方式: jdbc...

13X+343=19.8(X-5), 13X+343=19.8X-99, 19.8X-13X=343-99, 6.8X=244, X=610/17,

return(x+y);} du小虾 | 发布于2012-06-19 18:18 评论 3 0 add函数...2013-12-13 求找C语言错误 6 2011-05-07 C语言程序设计试题 336 2011-...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxpr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com