zxpr.net
当前位置:首页 >> 30道有余数的除法和答 >>

30道有余数的除法和答

30/7 20/6 50/7 15/6 90/11 45/25 12/5 23/5 29/4 100/3 22/8 14/8 33/4 22/9 100/9 40/11 90/2 10/3 88/7 45/30 51/4 77/9 83/3 85/8 39/6 89/20 77/20 97/20 24/3 63/2

21÷6=3319÷4=4367÷9=7438÷5=7352÷7=7371÷8=8717÷2=8143÷9=4725÷3=8160÷7=8458÷8=7270÷9=7729÷5=5434÷6=5437÷5=7240÷7=5523÷3=7239÷2=19183÷6=13578÷9=86 带余数除法也称为除数算法.

32/6=5 ……251/10=5…… 126/5=5 ……1

郭敦回答:1,3÷2=? 11,106÷33=? 21,7*8=56,57÷7=?2,5÷3=? 12,134÷15=? 22,59÷8=?3,6÷4=? 13,258÷9=? 23,21*45=945,950÷21=?4,7÷5=? 14,467÷23=? 24,955÷45=?5,10÷7=? 15,845÷31=? 25,213*48=10244,10248÷213=?6,12÷7=? 16,733

除了7的倍数任何数除以7除了5的倍数的除以5 22÷6 13÷3 9÷4 48÷5 64÷8 46÷7 16÷3 62÷9 36÷4 25÷4 36÷8 19÷5 29÷8 21÷4 83÷9 23÷6 31÷6 32÷8 34÷8 68÷9 32÷7 27÷8 20÷3 50÷630÷4 22÷7 48÷9 36÷6 33÷5 48÷8 37÷4 49÷734÷5 57÷8 41÷6 37÷4

21÷6= 19÷4= 67÷9= 38÷5= 52÷7= 71÷8= 17÷2= 43÷9= 25÷3= 60÷7= 58÷8= 70÷9= 29÷5= 34÷6= 37÷5= 40÷7= 23÷3= 39÷2= 83÷6= 78÷9= 希望能帮助您 望采纳,谢谢

32÷9= 4÷3= 6÷4= 8÷3= 14÷3= 22÷3= 22÷3= 22÷5= 32÷5= 32÷5= 4÷3= 8÷3= 12÷5= 16÷3= 9÷2= 10÷6= 12÷7= 14÷8= 16÷8= 13÷3=21÷4= 22÷4= 25÷4= 34÷4= 17÷5= 16÷3= 27÷2= 36÷5= 45÷7= 36÷7= 17÷5= 10÷7= 12÷7= 12÷7= 18÷7= 40÷6= 48÷9=

22÷6 13÷3 9÷4 48÷5 64÷8 46÷7 16÷3 62÷9 36÷4 25÷4 36÷8 19÷5 29÷8 21÷4 83÷9 23÷6 31÷6 32÷8 34÷8 68÷9 32÷7 27÷8 20÷3 50÷630÷4 22÷7 48÷9 36÷6 33÷5 48÷8 37÷4 49÷734÷5 57÷8 41÷6 37÷4 72÷9 50÷7 46÷5 64÷847÷9 40÷6 42÷6 45÷6 60

3除以2 6除以4 6除以5 7除以6 7除以5 7除以4 7除以3 7除以2 8除以3 8除以5

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxpr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com