zxpr.net
当前位置:首页 >> 3384算24点怎么算式 >>

3384算24点怎么算式

(3+3)x(8-4)=24 3x8x(4-3)=24 (4-3÷3)x8=24

3X5+3X3 =15+9 =24

23710算24点怎么算式 2×10+7-3 =20+4 =24.

共有四种不同算法,举例如下: 6×(8-3)-6=24 3×8+6-6=24

1、(9+9)*1+6 2、(9+6)*1+9 3、(9+9+6)*1 4、(9-6)*(9-1) 5、9*1+9+6 6、6*1+9+9

解:∵已知4、5、 5、6需运用加、减、乘、除使等式成立 最终结果等于24 ∴4 × (5 ÷ 5)× 6 = 4 × 1 × 6 = 4 × 6 = 24

4×6型:(9+3-8)×6=24 3×8型:9÷(6-3)×8=24 2×12型:(8-6)×(9+3)=24

8677算24点怎么算式 (4+6-7)×8=24 4×6×(8-7)=24 4×(6÷(8-7)=24

3368算24点 (3×3-6)×8 =24 (3+6)÷3×8 =24

((2+3)*3)+9 (2-(3-9))*3 (2*9)+(3+3)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxpr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com